ทำไมวันที่ 1 ธันวาคมถึงเป็นวันเอดส์โลก? หัวข้อ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

ทำไมวันที่ 1 ธันวาคมถึงเป็นวันเอดส์โลก? หัวข้อ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

WORLD AIDS DAY 2022:วันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีทั่วโลก จากรายงานวันเอดส์โลกของ UNAIDS ปี 2022 เรื่อง Dangerous Inequalities มีความไม่เท่าเทียมที่ขัดขวางการสิ้นสุดของโรคเอดส์ สิ่งนี้ทำให้หลายล้านชีวิตต้องตกอยู่ในความเสี่ยง เหลือเวลาอีกเพียง 8 ปี ก่อนปี 2030 ซึ่งเป็นเวลาที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายในการขจัดโรคเอดส์ซึ่งเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพของโลก รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้และเพื่อให้การรับมือโรคเอดส์ทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่น

วันเอดส์โลกปี 2565: วันเอดส์โลกซึ่งประกาศใช้ในปี 2531 

เป็นวันสาธารณสุขโลกสากลครั้งแรก (ภาพตัวแทน: Shutterstock) บริการการรักษาและการป้องกันมาไกลแล้ว แต่ยังมีการเดินทางที่ยากลำบากรออยู่ข้างหน้า นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับวันเอดส์โลก:

เคล็ดลับเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของคุณในฤดูหนาวนี้

เทคนิคเฉพาะเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลได้

ธีมสำหรับวันเอดส์โลกในปีนี้คือ “Putting Ourself to the Test: Achieving Equity to End HIV” เป้าหมายคือเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกรวมตัวกันและทำงานเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมที่สร้างอุปสรรคต่อการตรวจหาเชื้อเอชไอวี การป้องกัน และการเข้าถึงการรักษาเอชไอวี วันเอดส์โลกจะรำลึกถึงผู้ที่สูญเสียจากการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ด้วยธีมนี้

วันเอดส์โลกเป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักและระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ นอกจากนี้ยังเฉลิมฉลองการเข้าถึงบริการการรักษาและการป้องกันที่เพิ่มขึ้น

วันเอดส์โลกซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2531 

เป็นวันอนามัยโลกสากลครั้งแรก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติ รัฐบาล และภาคประชาสังคมได้ร่วมกันรณรงค์เกี่ยวกับเอชไอวีทุกปี

จนถึงปี 2547 UNAIDS เป็นผู้นำในการรณรงค์วันเอดส์โลก โพสต์นั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับโลกของการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์โลกได้เริ่มเลือกหัวข้อสำหรับวันนั้น เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคม องค์กร และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรับมือโรคเอดส์

ในฐานะส่วนหนึ่งของแคมเปญ พวกเขาทำงานเพื่อสร้างความตระหนักด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งรวมถึงผู้ที่ติดริบบิ้นสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลของการตระหนักรู้ การสนับสนุน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและระดมทุนสนับสนุนชุมชน

บ่อยครั้งที่หัวข้อที่เลือกดำเนินไปเป็นเวลาหนึ่งหรือสองปี และไม่ได้เจาะจงเฉพาะวันเอดส์โลกเท่านั้น แต่คำขวัญรณรงค์จะถูกเลือกและใช้ตลอดทั้งปีเพื่อให้รัฐบาลรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์

วันเอดส์โลกเป็นการระลึกถึงว่าเชื้อเอชไอวีไม่ได้หายไป ประชาชนและรัฐบาลทั่วโลกจำเป็นต้องตระหนักและสร้างความตระหนักถึงความเป็นจริงของโรคเอดส์และความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ วันนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าหลายชุมชนยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มเงินทุนสำหรับการตอบสนองต่อโรคเอดส์

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับเอชไอวีและผลกระทบต่อชีวิตของผู้คน บ่อยครั้งที่มีความอัปยศติดมากับโรคเหล่านี้และผู้คนที่อาศัยอยู่กับพวกเขาต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในหลายด้านของชีวิต วันเอดส์โลกจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บบาคาร่า 2023